Uważność (mindfulness MBLC)

Mindfulness, uważność został stworzony jako w pełni świecka metoda treningu umysłu. Program bazuje na doświadczeniu klinicznym lekarzy psychiatrów, choć czerpie z doświadczeń medytacji wschodu.

Trening polega na zestawie technik rozwijających świadomość umysłu i ciała: praktykach siedzących i w uważnym ruchu, a także na codziennej nieformalnej praktyce: uważnym jedzeniu, słuchaniu, przestrzeni na oddech i wielu innych.

 

Uważność możemy trenować, tak jak każdą inną umiejętność. Praktyka uważności pomaga w redukcji poziom lęku, niepokoju, stresu, zmniejsza się poziom hormonów stresu we krwi.
Dzięki technikom stosowanym podczas treningu wzrasta odporność psychiczna i fizyczna, zmniejsza się podatność na depresję, rozwijają się procesy zapamiętywania i uczenia się, zwiększa się umiejętność koncentracji. Systematyczny trening prowadzi do poprawy nastroju i jakość życia, wzrasta samoświadomość, samokontrola, uwaga i poziom empatii.

W Uważalni zapraszam do wspólnego obserwowania i treningu uważności, zarówno podczas 8 tygodniowych kursów, jak i na otwartych spotkaniach medytacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *