Spokojna głowa wspólna praktyka

Zapraszam w każdy wtorek października o 21-szej na wspólną praktykę uważności z Twojego domu, można wziąć udział osobiście na Zoom, z możliwością bycia na żywo, rozmowy lub lub dołączyć do …