Uważność (Mindfulness) to w pełni świecka metoda treningu umysłu.
Mindfulness bazuje na doświadczeniu klinicznym lekarzy i psychologów, choć czerpie z doświadczeń medytacji wschodu.

Zapraszam do lektury wpisów, gdzie znajdziesz informacje dotyczące mindfulness, mitów z nim związanych. Możesz szukać inspiracji do praktyki uważości. Szukać wydarzeń! Miłej lektury!

Zobacz kategorie wpisów:

W latach 70-tych Jon Kabat Zinn, psychiatra postanowił wykorzystać praktykę uważności do pracy z pacjentami zagrożonymi nawrotami depresji. Obecnie jest to bardzo popularny program redukcji stresu – MBSR.

Drugim nurtem jest MBLC – Mindfuless Based Living Course, czyli Kurs Życia w oparciu o Uważność.
Program został opracowany przez Roba Nairna i Mindfulness Association. Program kładzie nacisk na przeniesienie uważności w codzienne życie, duży nacisk na rozwijanie życzliwości i akceptacja nas samych, takimi jakimi jesteśmy.

Trening uważności opiera się na zestawie technik rozwijających świadomość umysłu i ciała: praktykach siedzących i w uważnym ruchu.
Niezmiernie istotna jest także codzienna nieformalna praktyka uważności: praca z oddechem, uważne jedzenie, słuchanie i wiele innych. Bardzo istotnym jest aby trening formalny, na poduszce przenieść po prostu do codziennego życia.

Uważność możemy trenować, tak jak każdą inną umiejętność. Praktyka uważności pomaga w redukcji poziom lęku, niepokoju, stresu, zmniejsza się poziom hormonów stresu we krwi. Dzięki technikom stosowanym podczas treningu wzrasta odporność psychiczna i fizyczna.

Udowodniono, że zmniejsza się podatność na depresję, rozwijają się procesy zapamiętywania i uczenia się, zwiększa się umiejętność koncentracji.
Dlatego systematyczny trening mindfulness prowadzi do poprawy nastroju i jakość życia, wzrasta samoświadomość, samokontrola, uwaga i poziom empatii.

W Uważalni zapraszam do wspólnego treningu uważności, zarówno podczas 8 tygodniowych kursów, jak i na otwartych spotkaniach medytacyjnych.