Jak rozwijać wewnętrzną siłę i spokój w obliczu codziennych wyzwań rodzicielskich?


W skrócie o  Kursie MCP (Mindful Compassionate Parenting)

Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (Mindful Compassionate Parenting MCP) to 10 tygodniowy kurs dla rodziców dzieci w każdym wieku.

Program Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (MCP) pomaga rozpoznać, zrozumieć i zmienić nieświadome wzorce reagowania i reakcje na stres, które często wpływają na sposób w jaki funkcjonujemy w relacjach z dziećmi i rodziną.

Uważne rodzicielstwo zwiększa spokój i wnosi więcej pewności siebie do rodzicielskiego serca, zmniejszając tendencję do samokrytyki, reagowania z poziomu zagrożenia. Uczy jak możemy pielęgnować i wzmacniać to co pozytywne równoważąc negatywne wzorce w mózgach, jak wychowywać nasze dzieci w atmosferze spokoju, zrozumienia i harmonii, z poszanowaniem granic.

Program MCP zawiera wiedzę psychoedukacyjną  oraz ćwiczenia i zaproszenie do samoobserwacji bazujące na uważności (mindfulness), samowspółczuciu wmacniające i wspierające Ciebie jako rodzica w codziennym życiu rodzinnym i wychowywaniu dzieci. Zaczynamy od dorosłego, bo „młode mózgi uczą się od dojrzałych mózgów” i najlepszy dar jaki możemy dać dziecku to świadomy siebie i obecny uważny rodzic.

Zgłoszenia i bezpłatna rozmowa o kursie

Wyobraź sobie świat, w którym, dzieci:


czują się wolne,niezależne
i mają moc  podążania własną autentyczną ścieżką życia

nie mają relacji
naznaczonych stresem dnia codziennego

czują się bezwarunkowo kochane

mogą być uważne
i dbać o siebie i innych przez całe życie.

To świat uważnego rodzicielstwa

Na czym polega kurs Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (Mindful Compassionate Parenting)

Program świadomego, uważnego rodzicielstwa (MCP) kładzie nacisk na:

 • radzenie sobie ze stresem i w sytuacjach rodzicielskich i nie tylko
 • dbanie o siebie jako rodzica, swój spokój, umiejętność samoregulacji emocji
 • rozpoznawanie automatycznych, nieświadomych wzorców reagowania
 • umiejętność mądrego rozpoznawania i stawiania granic
 • uważnego i współczującego reagowania w konfliktach
 • na bycie świadomym i obecnym a nie na to, jak wszystko robić dobrze, zmniejszając presję związaną z perfekcjonizmem czy samokrytyką
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i pielęgnowania pozytywnej perspektywy
 • czerpanie więcej radości i satysfakcji z bycia rodzicem

Większość rodziców biorących udział w programie MCP stwierdziła, że bardziej teraz zwracają uwagę na to, co wzmacniające, niż na to, co jest konieczne do zrobienia – zarówno dla nich samych, jak i dla relacji z dziećmi.

Do udziału w kursie Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem MCP nie jest potrzebne żadne przygotowanie medytacyjne ani wiedza o uważności czy wcześniejsze szkolenia rodzicielskie .Całość kursu jest dopasowana do potrzeb rodziców dzieci w każdym wieku i pokazuje jak wdrażać na bieżąco nowe umiejętności, inspiracje do codziennych sytuacji rodzicielskich, do codziennego życia.

Zapraszam również rodziców po kursach mindfulness, którzy chcą na bazie uważności i samowspółczucia wzmacniać swoją rodzinę i rodzicielstwo.

Podstawy Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem MCP

Program ma podstawy naukowe w zakresie uważności:

zgodnie z podejściem MBSR Jona Kabata-Zinna

uważnego samowspółczucia (podejście Chrisa Germera i Kristin Neff)

pozytywnej neuroplastyczności (Rick Hanson)

oraz biologicznych systemów regulacji motywacji i emocji (za Paulem Gilbertem).

Program MCP jest obecnie w trakcie badań z niemieckimi uniwersytetami w Heidelbergu i Kassel, które mają na celu zmierzenie wpływu programu, ze szczególnym uwzględnieniem elementu współczucia.

Autorzy MCP

Program Rodzicielstwa z uważnością i współczuciem (MCP) został opracowany przez niemieckiego psychiatrę i psychoterapetę Jörga Mangolda – swoją wiedzę zawodową i wieloletnie doświadczenie zintegrował z podejściem praktyki uważności.

W 2019 roku program kursu został certyfikowany jako kurs zapobiegania stresowi w Niemczech i może być dofinansowany przez kasę chorych w Niemczech.

Dzięki programowi Erasmus Plus program Mindful Compassionate Parenting (MCP) jest wprowadzany w różnych krajach Europy, w tym do Polski.

Jaka jest struktura programu MCP dla rodziców?

Kurs Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (MCP) składa się z 10 modułów realizowanych w 10 cotygodniowych spotkaniach po 90 minut każde. Grupa rodziców uczestniczących pozostaje taka sama przez 10 tygodni. Będziemy się spotykać on-line na platformie Zoom.

Programowi towarzyszy podręcznik  (PDF), nagrane ćwiczenia, inspiracje do wykonywania w domu oraz dzienniki samoobserwacji,

Tematy kolejnych modułów

 • Tydzień 1: Odkrywanie uważności i reaktywności na stres
 • Tydzień 2: Uważność, stres, ewolucja
 • Tydzień 3: Stres i rodzicielskie pułapki optymalizacji
 • Tydzień 4: Jak rozwijać wewnętrzną siłę? Współczucie dla siebie
 • Tydzień 5: Współczucie jako motywacja dla siebie w roli rodzica
 • Tydzień 6: Cztery postawy wspierające równowagę rodzicielską
 • Tydzień 7: Rozwijanie pozytywnej perspektywy
 • Tydzień 8: Życie rodzinne i konflikty
 • Tydzień 9: Rodzicielskie granice i ograniczenia
 • Tydzień 10: Życie w pełni

Materiały kursu MCP

Uczestnicy otrzymują podręcznik, w którym każdy rozdział rozpoczyna się od wprowadzenia teoretycznego do tematu w danym tygodniu i pomaga lepiej zrozumieć ćwiczenia i proponowane praktyki uważności.

W każdym rozdziale podręcznika znajduje się także dziennik samoobserwacji, w którym możliwe są zapiski związane z tematem danego tygodnia. Tu w praktyczny sposób można integrować to co jest w trakcie kursu z codziennym życiem i harmonogramem dnia.

W materiałach kursu znajdują się także pliki audio z nagraniami krótkich medytacji uważności dla rodziców. Często podane są też wersje tych ćwiczeń, które mogą być łatwiejsze do zastosowania w chwilach będących wyzwaniem rodzicielskim.

Zgłoszenia i bezpłatna rozmowa o kursie

Efekty kursu

Uważne, współczujące rodzicielstwo pomaga:

 • zwiększyć uważność i obecność w relacji rodzic-dziecko
 • być bardziej wyrozumiałym dla siebie i swoich dzieci, partnera
 • doświadczać siebie i dzieci z większą akceptacją i współczuciem
 • rozwinąć silniejszą więź z dziećmi
 • ufać własnemu sercu
 • lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych, a tym samym zmniejszyć ogólny stres w rodzinie
 • zmniejszyć problemy pomiędzy rodzicami a dziećmi na poziomie zachowań i emocji
 • kultywować szczęście i działać z poziomu serca
 • budować wewnętrzne zasoby z pozytywnych doświadczeń

Inwestycja

Cena kursu: 970 zł zawiera 10 spotkań i konsultacje indywidualne, nagrania, podręcznik, zaświadczenie o ukończeniu (wymagana obecność na co najmniej 8 spotkaniach). Możliwość płatności w ratach.

Najbliższe kursy

 • od 27 września, piątki 9-10.30 online zoom

Zapraszam również do rozmowy o organizacji kursu w Twojej szkole dla grupy rodziców lub innej placówce wspierającej rodziców i ich dzieci.

Kursy dostępne stacjonarnie w Warszawie i okolicach, możliwość też zorganizowania zajęć online dla dedykowanej grupy..

Inspiracja i praktyka

 Prowadząca:

 
Dorota Piasecka

certyfikowana trenerka kursów Rodzicielstwo z uważnością i współczuciem (Mindful Compasionate Parenting MCP) oraz certyfikowana trenerka uważności dla dorosłych i młodzieży (Mindfulness MBLC, Compassion CBLC, MBLC YA). Mama dwójki dzieci u progu dorosłości.

więcej informacji o mnie na stronie

Zapraszam do kontaktu

 Chcesz dowiedzieć się więcej, masz pytania, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!