Życzliwość – czym jest, jak rozwijać i czemu jest tak ważna w treningu mindfulness

Czym jest własciwie życzliwość, która leży w sercu treningów uważności (mindfulness MBLC).
"Życzliwość to szczere życzenie szczęścia i dobrostanu, dla nas samych i dla innych"
To jedna z definicji z zaczerpnięta z książki Kurs życia opartego na uważności (Choden, Heather Regan-Addis – polecam z ❤), można ją kupić tutaj na stonie MIndfulness Association Polska 
Takie proste i tak mocno stawiające znak równości pomiędzy nami samymi i innymi osobami.
Długo mi osobiście zajęło przyjęcie tej perspektywy.
I świadome dbanie o własne szczęście i dobrostan, bez podszeptów, że to samolubne, albo sobie pobłażam.
Samożyczliwość bywa trudna, zwłaszcza jeśli krytycyzm, surowość, obawa przed pobłażaniem sobie stało się naszym nawykiem.
Ale możemy to delikatnie zmieniać, rozwijać, rozpuszczać.
Zaciekawiło Cię, a może masz już swoje doświadczenia, zapraszam do wspólnego rozwijania uważności i życzliwości podczas kursów, warsztatów, wyjazdów.