Życzliwość – czemu ją ćwiczymy

„Miłującą życzliwość uważa się za antidotum na negatywne postawy i emocje. Pomaga ona pielęgnować pozytywne emocje i oddalać złą wolę oraz urazy. Negatywne postawy i emocje – takie jak wrogość, gniew, cynizm, strach, zagubienie, zamknięte serce i niespełnione oczekiwania wobec innych – są źródłem stresu. Pielęgnowanie empatii, współczucia, ciepła i delikatności oraz miłości wobec siebie i innych pozwala złagodzić takie postawy. Wyniki badań wskazują na silne wsparcie, jakie dobrostanowi i zdrowiu daje praktykowanie współczucia.”
Rezvan Ameli 25 lekcji uważności.

Dlatego tak ważne w treningu uważności jest kultywowanie życzliwości i współczucia. Nie musimy wyduszać z siebie na siłę uczuć, pozwalamy aby życzliwość pojawiła się w swoim tempie. Mówimy, że życzliwość jest drugim skrzydłem w treningu, nie ma uważności bez życzliwości. Czasami możemy odkryć jak twardzi jesteśmy sami dla siebie.

Za nami 6 zajęcia kursu Życie w oparciu o Uważność, w tym tygodniu pielęgnujemy życzliwość dla siebie i innych.