Tolerancja

Dzień Tolerancji – jak ma się tolerancja do uważności – zauważanie tego co się wydarza, wtedy kiedy się wydarza bez oceniania – jakiekolwiek by to nie było.
Kluczem jest akceptacja – otwarcie na siebie i na innych – z poczuciem, że tak bardzo jesteśmy ze sobą połączeni i współzależni.
Dlatego właśnie kursy uważności prowadzimy w grupach – bo uważność to także relacje i otwartość
 
Ilustracja Gordon Johnson z Pixabay