Medytacja to nie to co myślisz

Jak myślisz czym jest medytacja? ❓ A może medytacja to nie to co myślisz? 🧘‍♀
Do mnie bardzo przemawiają słowa Jona Kabata Zinna. Idealnie wpisują się w to czym się dzielę, co stosuję i co mi służy – Życiem w oparciu o uważność 🌀
“Medytacja jest bardziej sposobem bycia niż techniką, czy zestawem technik.
Powtarzam.
Medytacja jest raczej sposobem bycia, nie techniką. Nie znaczy to jednak, że z praktyką medytacji nie wiążą się żadne metody i techniki. Używa się ich owszem. W rzeczywistości są ich setki i po niektóre chętnie sięgniemy.
Jeżeli jednak nie uświadomimy sobie, że wszystkie techniki są jedynie narzędziami wskazującymi sposoby nawiązywania więzi z obecną chwilą, własnym umysłem i doświadczeniem, łatwo zagubimy się w technikach i błędnych, lecz zupełnie zrozumiałych próbach korzystania z nich, aby znaleźć się w innym miejscu, doświadczyć czegoś niezwykłego, stanu, który uznajemy za cel tych wszystkich wysiłków.
Warto więc pamiętać, że nade wszystko medytacja jest sposobem czystego bycia albo, jak można to ująć, sposobem widzenia, sposobem poznawania, nawet sposobem kochania.”
Cytat z książki Jon Kabat-Zinn Medytacja to nie to co myślisz
 
Moje niedzielne lektury na tarasie 📓 Dzielę się
 

Dobrego i uważnego popołudnia ☀